• Noodverlichting

   Noodverlichting is een belangrijk onderdeel van de veiligheid in bedrijfspanden, winkels en openbare gebouwen. Om er voor te zorgen dat de veiligheid gegarandeerd is, moet de noodverlichting voldoen aan wetten en normen welke zijn vastgelegd in het Bouwbesluit, NEN1010 en de Arbowet.

   Onderhoud en inspectie van de noodverlichting is wettelijk verplicht en dient jaarlijks op adequate wijze plaats te vinden. Specifieke richtlijnen waar de noodverlichting aan moet voldoen staan beschreven in de NEN-EN1838 en NEN6088.

   Onder de term noodverlichting vallen:

    • Vluchtrouteverlichting
     De vluchtrouteverlichting zorgt er voor dat bij spanningsuitval de vluchtwegen voldoende zijn

     verlicht zodat men de ruimte of het gebouw veilig kan verlaten.
     Vluchtrouteverlichting bestaat uit:
     – Vluchtwegverlichting (verlichting van de route zelf)
     – Vluchtwegaanduiding,  welke bestaat uit beeldtekens (pictogrammen)
       De te gebruiken pictogrammen zijn vastgelegd in de NEN 6088.
    • Anti-paniekverlichting
     Deze verlichting dient paniek te voorkomen en personen in staat te stellen een plaats te bereiken waar de vluchtroute kan worden herkend.
    • Verlichting van werkplekken met verhoogd risico
     Deze dient ervoor te zorgen dat personen, die door het wegvallen van verlichting in een mogelijk gevaarlijke situatie verkeren, voldoende licht hebben om een gevaarlijk proces af te sluiten en aansluitend veilig te vluchten.

                                    

    

    

   Naast ontwerp en aanleg van noodverlichting, voeren wij ook de jaarlijkse inspectie en
   het onderhoud uit.

   De inspectie wordt uitgevoerd volgens de normen NEN-EN1838 en NEN6088.
   Inspectie bestaat uit:   – Controle van documentatie/logboek
   – Testen en visuele controle van noodverlichtingarmaturen
   – Duurtest batterij
   – Preventief vervangen van lichtbronnen
   – Verzorgen van logboek en rapportage

   Wij kunnen naast inspectie en onderhoud van de noodverlichting ook de controle en onderhoud van de brandblusmiddelen voor u verzorgen.