Installatietekeningen

Naast een deugdelijke installatie zijn ook tekeningen en schema’s van de elektrotechnische installatie van groot belang.
De veiligheidsbepaling NEN1010 stelt dat er van de elektrotechnische installatie, waar nodig, actuele schema’s en tekeningen aanwezig dienen te zijn.

Goede up to date tekeningen zijn o.a. noodzakelijk voor:

 • het veilig onderhouden en uitbreiden van een bestaande elektrotechnische installatie
 • het zoeken van storingen in de elektrotechnische installatie
 • een inspectie van de elektrotechnische installatie

Het is niet noodzakelijk voor elke installatie dezelfde schema’s en/of tekeningen te maken. Dit hangt af van de omvang en complexiteit van de installatie.

Utiliteit
Bij de utiliteit kan de elektrotechnische installatie variëren van eenvoudig tot zeer complex, een installatie van een fabriek is uitgebreider/complexer dan bijvoorbeeld van een klein kantoorpand.

De volgende tekeningen kunnen vereist zijn:

 • Grondschema (blokschema);
  overzicht van alle schakel- en verdeelinrichtingen
 • Installatieschema;
  overzicht van de aangesloten installatie per schakel- verdeelinrichting
 • Installatietekening;
  plattegrond van een ruimte of gebouw met de daarin aanwezige elektrotechnische installatie
 • Stuurstroomschema;
  overzicht van de stuurstroominstallatie (bekabeling en aangesloten componenten) van bijvoorbeeld een machine
 • Groepenverklaring;
  overzicht waarin wordt aangegeven welk gedeelte van de installatie is aangesloten op welke eindgroep en een bedieningsvoorschrift voor de aanwezige aardlekschakelaar(s)

Woningen
In het algemeen beschikken woningen over een eenvoudige elektrotechnische installatie.

Toch is het van belang dat de gebruiker van de elektrotechnische installatie weet welk deel van de installatie is aangesloten op welke eindgroep. Voor het veilig vervangen en/of aansluiten van een lamp of schakelaar dient u te weten welke eindgroep er uitgeschakeld moet worden. Hiervoor dient een actuele groepenverklaring in de woning aanwezig te zijn.