Inspectie Elektrotechnische Laagspanningsinstallaties

Elektrotechnische laagspanningsinstallaties moeten voldoen aan de norm NEN1010. Deze norm is onderdeel van het Bouwbesluit en daardoor wettelijk verplicht. De NEN1010 stelt dat inspectie van elektrotechnische installaties vereist is, hierbij wordt onderscheid gemaakt in:

 • Nieuw ontworpen en aangelegde elektrotechnische installaties:
  Elke elektrotechnische installatie moet tijdens het installeren en bij voltooiing worden geïnspecteerd voordat deze in bedrijf genomen wordt.
  Deze inspectie bestaat uit:
  – visuele controle

  – metingen en beproevingen
  – rapportage van de bevindingen

   

  Eventuele tekortkomingen die bij de inspectie aan het licht komen, moeten worden verholpen. Pas als de installatie voldoet aan de NEN1010 mag deze in gebruik worden genomen.
   

 • Bestaande elektrotechnische installaties:
  Volgens de NEN1010 dienen bestaande elektrotechnische installaties periodiek geïnspecteerd te worden. De richtlijnen van deze inspectie zijn vastgelegd in de normen NEN50110-1 en NEN3140. NEN3140 geeft veilig­heidsbepalingen voor de bedrijfsvoering van laagspanningsinstallaties, met als doel om aanrakingsgevaar, brandgevaar en storingen te voorkomen.
  Onderhoudt u uw elektrotechnische installatie volgens de richtlijnen van NEN3140, dan voldoet u voor uw installatie tevens aan de Arbowet. Volgens de Arbowet moeten werknemers veilig  kunnen werken.Ook verzekeringsmaatschappijen kunnen vragen om een NEN3140 inspectie.

   

  De inspectie bestaat uit:
  – visuele controle

  – metingen en beproevingen
  – rapportage van de bevindingen

  De frequentie van de periodieke inspectie is o.a. afhankelijk van het jaar van aanleg, de conditie van de installatie en de omgeving waarin de installatie zich bevind.
  Vos Technische Dienstverlening kan u hierin adviseren.

 • Elektrotechnische installaties in woningen:
  In bepaalde gevallen dient de elektrotechnische installatie in de woning geïnspecteerd te worden. De richtlijnen van deze inspectie zijn vastgelegd in de NTA8025, hierin staat omschreven dat een technische installatie of voorziening in een woning moet voldoen aan een maatschappelijk aanvaardbaar minimaal kwaliteitsniveau.
  Deze inspectie is niet wettelijk verplicht, maar kan in de volgende gevallen van toepassing zijn:
  – bij aan/verkoop van een woning
  – verhuur van een woning
  – clausule in brand- en/of aansprakelijkheidsverzekering
  De inspectie bestaat uit:
  – visuele controle

  – metingen en beproevingen
  – rapportage van de bevindingen